EMTB

From  1.70 - 7.50 Unit Price

Day based pricing : EMTB
Hourly based pricing
1 - 1 Hours : 7.50 / Hour
2 - 3 Hours : 6.00 / Hour
4 - 5 Hours : 5.00 / Hour
6 - 8 Hours : 4.10 / Hour
9 - 24 Hours : 1.70 / Hour
Pickup Date & Time
Dropoff Date & Time
Quantity
Category:
Rekomanduar për ture ne terrene malore ose kodrinore.
Akselerim i shpejte
Motorr Bosch Performane Line CX
25km/h shpejtësi maksimale
10/11 ingranazhe shpejtësie
50 km autonomi
Turbo, EMTB, Tour, Eco
Tregues dixhital (oddo, speed, battery)