City e-Bike

From  1.35 - 6.00 Unit Price

One of the lightest balance bikes with air tires and a hand brake on. Read more about e-bike.

Day based pricing : city e bike
Hourly based pricing
1 - 1 Hours : 6.00 / Hour
2 - 3 Hours : 4.80 / Hour
4 - 5 Hours : 4.00 / Hour
6 - 8 Hours : 3.20 / Hour
9 - 24 Hours : 1.35 / Hour
Pickup Date & Time
Dropoff Date & Time
Quantity
Category:

Rekomanduar për ture te gjata në qytet
Akselerim i shpejte
25 km/h shpejtësi maksimale
10 ingranaxhe shpejtësie
60 km autonomi
Turbo, EMTB , Tour, Eco
Tregues dixhital (oddo, speed, battery)