City e-Bike

One of the lightest balance bikes with air tires and a hand brake on. Read more about e-bike.

Category:

Rekomanduar për ture te gjata në qytet
Akselerim i shpejte
25 km/h shpejtësi maksimale
10 ingranaxhe shpejtësie
60 km autonomi
Turbo, EMTB , Tour, Eco
Tregues dixhital (oddo, speed, battery)